formacion icono emprego icono

autoemprego icono

empresas icono

 af banner 980x90px genericopersoal estatutario

 

 

Programa para emprendedores - Aceleradora de empresas

Bases para participar nun programa promovido pola aceleradora de emprendedores ViaVigo, cuios proxectos seleccionados recibirán apoio, formación, titorizacion, mentoring e financiación.
Dende Via Vigo o que pretenden é acompañar a un grupo de emprendedores na maduración, financiamento e posta en marcha de proxectos "innovadores", "acelerables" e "invertibles".

A participación no Programa rexerase polas condicións que se especifican nas Bases.

- Non hai custos de inscrición. Só se require tempo, dedicación e traballo duro.

- Aberto a todo tipo de sectores: TIC, industrial, de servizos, etc.
- Selección rigorosa por un equipo avaliador competente e experimentado

E conta co aval do Consorcio da Zona Franca de Vigo e a Xunta de Galicia.

Remata o prazo para inscribirse o 15 de xullo.

 

Anuncio listas Xunta

 


Páx. 1 de 250